Equipo


Secretaría Dirección:
Teresa Vilela
E-mail: teresa.vilela@aecid.es | ccelp.bo@aecid.es | Tel: + 591 2-2145214


Administración:
María Elena Rivera
E-mailelena.rivera@aecid.es | Tel: + 591 2-2145214 ext. 103


Gestión Cultural: Marta Rebollo
E-mail: marta.rebollo@aecid.es | Tel: + 591 2-2145214 ext. 104

Biblioteca
E-mail: ccelp.biblioteca@aecid.es | Tel: + 591 2-2145214 ext. 105

Medialab
E-mail: medialab.ccelp@aecid.es | Tel: + 591 2-2145214 ext. 109

Comunicación
E-mail: comunicacion.ccelp@aecid.es | Tel: + 591 2-2145214 ext. 106


Logística: Erick López
E-mail: erick.lopez@aecid.es | Tel: + 591 2-2145214 ext. 107